ОФИС НА ФИРМА TIGER AGRI

Обектът е изграден от три транспортни контейнера. Изолиран е отвътре и отвън. Фасадата е решена с облицовка от компoзитен материал.

© 2020 Avramov Design - Архитектура и дизайн