top of page

РЕСТОРАНТ - "МЕСАРиГРАДСКО ШОСЕ", СОФИЯ

Интериорен проект на помещение с характерни детайли - стоманени рамки и двускатен покрив на две нива.

bottom of page