top of page

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА HITACHI ENERGY BULGARIA В ГР. СЕВЛИЕВО

Техническият проект е изработен през първата половина на 2020г. и е с разрешение за строеж от 08.2020г.

bottom of page