ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА HITACHI ABB POWER GRIDS В ГР. СЕВЛИЕВО

Техническият проект е изработен през първата половина на 2020г. и е с разрешение за строеж от 08.2020г.

© 2020 Avramov Design - Архитектура и дизайн